marketingové programy

Přehled

Jak vyniknout v konkurečním prostředí

Manažeři musí mít formální i neformální autoritu vzhledem ke svým spolupracovníkům, zákazníkům i konkurentům. Musí správně prezentovat sebe i svou firmu.

 

Zaměření programu:

Zaměření programu:

Sítě kontaktů a vztahů jako konkureční výhoda

Vzdělávací program je určen nejen manažerům ze střední úrovně řízení, ale všem, jejichž pracovní výsledky závisí na jednání s lidmi.

Cílem vzdělávacího programu je porozumět principům vztahové inteligence a naučit se využívat ji pro dosažení úspěchu.

Účastníci se seznámí s podstatou a principy vztahové inteligence. Získají znalosti potřebné pro vytváření a upevňování vztahů s partnery, sítě kontaktů a vztahů. 

Profesionální prodejce

Vzdělávací program vedený interaktivní formou je určen začínajícím prodejcům, obchodním zástupcům a zprostředkovatelům.

Zaměření programu:

Profesionální prodejní dovednosti

Vzdělávací program je určen pro prodejce, obchodníky, pracovníky obchodních oddělení, vedoucí obchodních týmů, zejména pro ty, kteří chtějí uspět v konkurenci.

Zaměření programu:

Telemarketing

Telemarketing je v současnosti jedna z oblastí, která prodělává nebývalý rozmach.

Zaměření programu: