Programy hr

PORADENSTVÍ A ROZVOJOVÉ PROGRAMY V OBLASTI HR MANAGEMENTU

Přehled

Nejcennějším kapitálem firmy jsou lidé a jejich řízení je složitá a zodpovědná práce.

Společně s vámi tvoříme profesionalitu a efektivitu HR managementu a to v jakékoli fázi:

Poradenství v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů zahrnuje např.:

Individuální poradenství

Velice efektivní v celkovém systému firemního vzdělávání je individuální poradenství formou řízených pohovorů mimo organizaci. Více kopíruje osobnostní rysy jedince a má hlubší efekt při zavádění poznatků ze seminářů do praxe.

Koučování

Dosáhnout co nejvyššího efektu propojením individuálního a skupinového koučování s maximálním využitím individuálního potenciálu
Skupinové koučování

Skupinové koučování zařazujeme z důvodu:

Metody

Velikost koučované skupiny:

Doporučujeme max. 6 účastníků pro zajištění interakce.

Doporučený rozsah:

6 skupinových setkání po 2 – 3 hodinách v intervalu 3 – 4 týdny.

Individuální koučování

Cíl vzdělávací akce:

Propojení tzv. osobního managementu koučovaného a jeho pracovní náplně

Program koučování:

připravuje se na míru specifickým potřebám každého klienta, sestavuje se individuální plán.

Metody

Analýza tréninkových potřeb a potřeb vzdělávání

Analýza je východiskem pro záměrné a efektivní využití investic, které organizace vkládá do rozvoje lidí, je také jedním z atributů benchmarkingu.

V případě zájmu o tuto analýzu vytvoříme podrobný projekt.