Programy komunikace

Přehled

Vzhledem k tomu, že dobré komunikační dovednosti jsou základem kultury jedince i celé firmy, zařadili jsme téma komunikace a sebeprezentace jako samostatnou kapitolu v oblasti firemního vzdělávání.

 

Komunikace

Efektivní komunikace je klíčem k prosazení zájmů a k dosažení cílů. Chybná nebo nedostatečná komunikace může vyvolat i finanční ztráty, snížení pozitivního image firmy u okolí i u pracovníků firmy.

Zaměření programu:

Vytváření působivého image a jak se prezentovat

Tento program je určen všem, kteří chtějí cílevědomě ovlivňovat svoji pracovní kariéru.

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s rolí působivého image jako předpokladu pro úspěšnou pracovní kariéru.

Účastníci se seznámí s aspekty osobního image, osvojí si dovednosti pro vytváření svého stylu komunikace. Na základě osobního marketingu stanoví základní směry svého profesionálního image, procvičí a rozvinou své prezentační dovednosti.

Zaměření programu:

Mediální komunikace

Vzdělávací program je určen pro úředníky, představitele samospráv, členy politických stran, ředitele společností, firem, institucí, komunální politiky, řečníky a všechny, kteří přicházejí do styku s médii.

Využití audiovizuální a kamerové techniky k získání autentické zpětné vazby, metody videotréninku interakcí, komunikační techniky.

Zaměření programu:

Přesvědčivá osobní prezentace na veřejnosti

Vzdělávací program je určen všem, kteří reprezentují sebe i svou organizaci na veřejnosti, chtějí zdokonalit své vystupování a být ještě úspěšnější.

Zaměření programu:.

Rétorika a kultivace mluveného projevu

Vzdělávací program zaměřený na zdokonalení mluveného projevu, správnou sebeprezentaci a prezentaci firmy..

Zaměření programu:

Audit interní a externí komunikace

Cílem vzdělávacího programu je:

  • analyzovat interní a externí komunikaci ve firmě se zaměřením na bariéry efektivity
  • navrhnout způsoby zvýšení efektivity interní komunikace i externí telemarketingové komunikace
  • analyzovat potřeby vzdělávání a tréninku v této oblasti
  • návrh systému monitorování efektivity telemarketingové komunikace
  • návrh systému vzdělávání a tréninku v oblasti komunikace

 

Klíčové oblasti:

INTERNÍ KOMUNIKACE

EXTERNÍ TELEMARKETINGOVÁ KOMUNIKACE

NLP - Neurolingvistické programování

Cílem vzdělávacího programu je:

  • Správné pochopení vlastní identity a tím i jasné určení firemní identity.

    Vzdělávací program vedený interaktivní formou obsahuje seznámení se základní strukturou NLP. Jeho hlavním přínosem je přenos poznatků do konkrétních situací.

    Předpokladem efektivního školení je možnost vyzkoušet si nové poznatky v praxi (např. formou rolových her, řešením modelových situací).

TŘI ROVINY - NA KTERÉ SE NLP ZAMĚŘUJE

NLP zasahuje všechny roviny utváření osobnosti, jejího působení na okolí a  tím i budoucí úspěch.

 

ZAMĚŘENÍ PROGRAMU