programy alfa

HR PROGRAMY

Nejcennějším kapitálem firmy jsou lidé a jejich řízení je složitá a zodpovědná práce.

MANAGEMENT PROGRAMY

Základem veškerého úspěchu je osobnost, potom přichází strategie a produkt.

Tento interaktivní vzdělávací program je průřezem základních modulů rozvoje osobnosti, dotýká se oblastí, které tvoří řetězec úspěchu jedince i firmy.

KOMUNIKACE A SEBEPREZENTACE

Vzhledem k tomu, že dobré komunikační dovednosti jsou základem kultury jednice i celé firmy, zařadili jsme téma komunikace a sebeprezentace jako samostatnou kapitolu v oblasti firemního vzdělávání.

MARKETING PROGRAMY

Manažeři musí mít formální i neformální autoritu vzhledem ke svým spolupracovníkům, zákazníkům i konkurentům. Musí správně prezentovat sebe i svou firmu.

FIREMNÍ COACHING
NA MÍRU

Nejcennějším kapitálem firmy jsou lidé a jejich řízení je složitá a zodpovědná práce.

MYSTERY SHOPPING

Základem veškerého úspěchu je osobnost, potom přichází strategie a produkt.

Tento interaktivní vzdělávací program je průřezem základních modulů rozvoje osobnosti, dotýká se oblastí, které tvoří řetězec úspěchu jedince i firmy.

What They Say

Make Appointment

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
Ubud, Bali
Canggu, Bali